zondag 10 maart 2013

Volop bruinvissen tijdens Safari

Het was ijskoud vandaag op zee! Maar het was de moeite waard! Delta Safari ging op zondag 10 maart twee keer de zee op om bruinvissen te spotten. En op allebei de tochten hebben we ze volop gezien.


Bruinvis in de Voordelta (foto Frank Husslage)

Om 08:00 uur 's ochtends vertrokken we voor de eerste tocht. Was het een paar dagen eerder nog lente-achtig weer geweest, nu stond er een snijdend koude Oostenwind. Toch, durfde bijna iedereen het aan om bij ons aan boord te stappen; bikkels! Maar wel goed voorbereide bikkels, met dikke jassen, regenbroeken en andere windbrekers.
In de vaargeul werden de eerste zeehonden gespot. Met de verrekijker werden ook wat zeehonden op de zandplaat gezien. Maar de bruinvissen lieten zich hier nog niet zien. Eenmaal aan het einde van de vaargeul merkte we dat we echt op zee waren aangekomen. Opeens schommelde en beukte het schip in de golven en moest iedereen zich af en toe even goed vasthouden. Maar er werd hard gelachen, dus de sfeer zat er nog goed in. En ook de eerste echte zeevogels werden gespot. Hier en daar zat een zeekoet op het water en ook een jan-van-gent kwam de boot inspecteren. En hier tussen de hoge golven werd ook de eerste rugvin gespot, ver weg in de golven. 


Jan-van-gent (foto Frank Husslage)

Toen we bijna op het verste punt waren en het turen naar rugvinnen al een beetje begon te verslappen, werd er weer een bruinvis gezien; zelfs twee bij elkaar! En opeens was het bal. Terwijl er voor de boot een rugvin werd gespot, zagen anderen er aan stuurboord wel vier tegelijk. Er werd door een paar mensen zelfs een rugvin met een heel klein vinnetje er vlak achter gespot; moeder met kalf! Iedereen stond aan dek en genoot. Als je ergens een bruinvis miste, kreeg je twee minuten later weer een kans. In een half uur tijd hebben we minimaal tien dieren officieel geteld, maar mogelijk waren het er veel meer!


Twee vinnen tegelijk! (foto Miranda Stolk)

De terugtocht ging gelukkig iets rustiger, omdat we nu de golven 'in de rug' hadden. Bruinvissen zagen we niet meer. Met wat brood en visafval werd nog even geprobeerd wat vogels achter de boot te krijgen. Maar de meeuwen lieten het een beetje afweten. Wel werden opvallend veel zeekoeten gezien. Zittend op het water, of kleine groepjes vliegend vlak boven de golven. Achterop het dek werd tussen de zeekoeten, ook nog een alk gespot. Pas toen we bijna terug waren in de vaargeul verschenen er opeens meeuwen achter de boot, waaronder nog opvallend veel drieteenmeeuwen.

En dan is het natuurlijk altijd spannend of je de bruinvissen 's middags weer terug kan vinden. Want de middaggroep had er ondanks de kou, net zoveel zin in. 
Maar deze keer was het zelfs al eerder raak; in de vaargeul werd de eerste bruinvis al gespot. En omdat we verteld hadden dat we de plek wisten waar we 's ochtends 'een paar' bruinvissen hadden gezien (we wilden niet teveel verwachtingen scheppen), vond bijna niemand het een probleem dat we weer even met de boeg de golven in gingen; stampen! Er werden in de golven al snel weer twee rugvinnen gezien. Dat hield de moed er in natuurlijk. En net toen we dachten dat het beter was om om te draaien, want er werden toch een paar mensen een beetje zeeziek, ontdekte we net zo'n groep bruinvissen als in de ochtend. Weer werden ze opeens aan alle kanten gezien. De boot werd met de kont in de golven gelegd en we keken waar we konden. Een aantal bruinvissen zwom op 30 meter achter de boot langs, perfect te zien!
Maar de laatste bruinvis van de dag was misschien wel de mooiste. Al weer op de terugweg in de vaargeul kwam hij op 3 meter naast het schip boven water! Helaas, zo dichtbij, dat maar een paar mensen hem zagen. Deze keer kwamen we op minimaal 14 bruinvissen, maar ook nu hebben we ze niet allemaal op onze lijst kunnen noteren. Al met al een mooie dag. Als je op beide tochten een plek vind, waar een grote groep bruinvissen aan het jagen is, dan mag je van geluk spreken.


De volhouders aan dek, de rest warmt binnen op! (foto: Samantha Daemen)

Ook werden er nog wat leuke zeevogels gezien; een paar jan-van-genten, tientallen zeekoeten en weer heel veel drieteenmeeuwen. Want lieten de meeuwen het 's ochtends een beetje afweten, 's middag hing er af en toe een wolk van wel 300 meeuwen achter de boot. En opvallend genoeg doken ook twee zeekoeten tussen het meeuwen-geweld om een stukje visafval mee te pikken!


Meeuwen-wolk

Op tweede paasdag 1 april gaan we nog een keer de zee op om bruinvissen te spotten. Geen garanties! Behalve dan misschien dat het wel iets warmer zal zijn. Brrrr!
Klik hier voor informatie over 1 april.

Frank Husslage (Wegener) en Miranda Stolk bedankt voor de foto's, RTV Rijnmond voor het leuke verslag (het was niet makkelijk filmen op het schommelende schip) en Vishandel Hesseplaats voor het kratje visafval (waar toch weer wat leuke zeevogels op af kwamen).


Verslag op TV Rijnmond van de ochtendtocht: