zaterdag 26 oktober 2013

Middelste jager steelt de show tijdens zeevogeltocht

Omdat de 24 uurstocht in september door het slechte weer moest worden afgelast, was de zeevogeltocht op 20 oktober de enige najaarstocht die Delta Safari dit jaar kon maken. En ook bij deze tocht was het in de dagen voor de tocht spannend of de tocht wel door kon gaan. De windvoorspellingen waren niet gunstig. Zaterdagmiddag werd de knoop doorgehakt en is besloten om wel te gaan varen. Gelukkig, want het weer viel mee en de waarnemingen waren boven verwachting.

Middelste jager (foto: Hans Dekker)

Nog in het donker varen we door de Roompotsluis naar volle zee. Het eerste visafval lokt al direct een wolk wat bekendere meeuwen achter de boot; zilver-, mantel-, kok- en stormmeeuwen werden gezien. Voorlangs vliegt een sperwer die de oversteek maakte van Schouwen naar Walcheren.
Na een uur varen en wat kilometers uit de kust verandert de samenstelling van de wolk achter de boot. De 'kust-meeuwen' haken af en vliegen terug naar het strand. In plaats daarvan verschijnen de eerste jan-van-genten, dwergmeeuwen en drieteenmeeuwen achter de boot. Later op de dag werd ook nog een geelpootmeeuw ontdekt in de wolk.

Jan-van-gent (foto: Marco Simonis)

Een aantal deelnemers vroegen zich bij vertrek nog af of we ook jan-van-genten zouden gaan zien vandaag. Rond het middaguur staat de teller al boven de veertig genten. In de buurt van de Belgische windmolenparken vliegen er soms meer dan tien tegelijk achter het schip. 
En terwijl bij de meeste deelnemers door het heerlijke zonnetje de aandacht wat verslapt, blijven een aantal spotters op zoek naar de bijzondere soorten. Er was al een grote jager gezien, maar er moet toch meer inzitten vandaag....

De kreet "Jager!" die over het dek schalt, zorgt dat iedereen weer naar de reling stuift. Het blijkt een middelste jager met een stel prachtige lepels. Helaas blijft hij zo kort bij de boot , dat ik er geen fatsoenlijke foto van voorbij heb zien komen. Dat wordt later goedgemaakt door een soortgenoot. De derde middelste jager van de dag besluit ruim een half uur bij ons in de buurt te blijven. Meerdere keren stort hij zich in de meeuwenwolk achter het schip. Soms op een paar meter afstand van de spotters aan dek. Op het achterdek is hij zelfs goed te horen. Een prachtig geluid tussen al het meeuwengekrijs.

Bijna aan te raken.... (foto: Hans Dekker)

Jager en gent op jacht naar 'chum' (foto: Marco Simonis)

De middelste jager zal inmiddels de meest gefotografeerde ooit zijn, zo vaak vliegt hij langs het schip, landt in het water, vliegt weer op, om zich opnieuw in het chum-spoor te storten. En alsof de show van de middelste jager nog niet genoeg is, volgde tegen het einde van de tocht toch nog de kreet waar we als Delta Safari iedere tocht op hopen; "Pijl!" Er wordt een pijlstormvogel gezien richting Noord. Op zo'n 300 meter afstand. Er wordt gedacht aan een grauwe pijl, maar het dier is weer snel verdwenen. Drie minuten later duikt hij op dezelfde plek weer op. Nu wordt hij langer en beter gezien. Ook worden er betere foto's gemaakt. Discussie alom. Waren het er twee of was het dezelfde? Was het een grauwe pijl of een vale? Of allebei? Aan dek wordt met de foto's van Marco Simonis al vastgesteld dat de tweede waarneming zeker een vale pijlstormvogel is. 
Thuisgekomen en alle foto's overziend kunnen we concluderen dat het één vale pijlstormvogel is geweest. Want op de foto's van Richard de Jonckheere is te zien dat de vogel op alle foto's een zelfde beschadiging aan de rechtervleugel heeft.

De vale pijl -uitsnede- (foto: Richard de Jonckheere)

De oorspronkelijke foto (Richard de Jonckheere)

Na alle opwinding over de pijlstormvogel wordt vlak onder de Zeeuwse kust ook nog de derde jagersoort van de dag gezien; de kleine jager. 
Als je het scenario van een zeevogeltocht zou mogen schrijven zou het er ongeveer zo uitzien; mooi herfstweer, in de ochtend de verwachte soorten spotten en dan in de middag langzaam naar de climax toewerken met een paar bijzondere soorten. Zo ongeveer als we afgelopen weekend hadden! De crew van Delta Safari kijkt terug op een geslaagde dag!

Hieronder nog een selectie van de vele foto's die we toegestuurd kregen:

Jagers:
Grote jager (foto: Jeroen Bes)

Middelste jager (foto: Hans Dekker)

Middelste jager (foto: Jeroen Bes)

Middelste jager met chum (foto: Hans Dekker)

Bewijsplaatje van de kleine jager (foto: Jeroen Bes)

Jan-van-genten:
Jan-van-gent (foto: Richard de Jonckheere)

Jonge gent (foto: Marco Simonis)

Duikende gent (foto: Hans Dekker)

Jan-van-gent (foto: Jeroen Bes)

Meeuwen:
Geelpootmeeuw (r) (foto: Marco Simonis)

Jonge drieteenmeeuw (foto: Jeroen Bes)

Drieteenmeeuw in de mast (foto: Delta Safari)

Overige soorten:
Zwarte zee-eenden (foto: Jeroen Bes)

Honderden spreeuwen boven zee (foto: Richard de Jonckheere)

Zeg het maar.... alken of kleine alken? (foto: Koen Selleslagh)

Zekere alk (foto: Jeroen Bes)

Mens en omgeving:
Chummen (foto: Koen Selleslagh)

Jongste deelnemer Mauro op de uitkijk (foto: Delta Safari)

Speuren naar bijzondere soorten op het achterdek.... (foto: Hans Dekker)

.... en op het voordek (foto: Koen Selleslagh)

Zeelandschap (foto: Marco Simonis)

Data:
Hieronder de route die we hebben gevaren en een globale triplist:

Met dank aan Richard de Jonckheere.

Triplist 20 oktober 2013:

Zwarte zee-eend                   41
Roodkeelduiker                       1
Vale pijlstormvogel               1
Jan-van-gent                         98
Drieteenmeeuw                     10
Kokmeeuw                             aanwezig (ng = niet geteld)
Dwergmeeuw                        28
Stormmeeuw                         aanwezig (ng)
Kleine mantelmeeuw             aanwezig (ng)
Grote mantelmeeuw              aanwezig (ng)
Zilvermeeuw                          aanwezig (ng)
Geelpootmeeuw                      1
Noordse stern/visdief              1
Grote stern                              1
Grote jager                              8
Middelste jager                      3 (of 4?)
Kleine jager                             1
Zeekoet                                 10
Alk                                         13
Alk/zeekoet                           13
Sperwer                                   1
Scholekster                           aanwezig (ng)
Spreeuw                                360+
Dodaars                                   3

Bruinvis                                   1
dolfijn spec/rugvin                    2

En tenslotte werd in de Oosterschelde vlak bij de geparkeerde auto's nog een bruinvis gespot door meerdere deelnemers.

Tenslotte wil ik de hierboven genoemde fotografen bedanken voor het beschikbaar stellen van hun foto's. Als er nog andere deelnemers zijn die mooie foto's hebben, kunnen zij deze doorgeven op info@deltasafari.nl


zondag 20 oktober 2013

Alvast wat foto's van de zeevogeltocht

Moe maar voldaan zijn we vanavond thuis gekomen van de zeevogeltocht vanuit Neeltje Jans in Zeeland. Even leek het er de afgelopen week op dat het weer te slecht zou worden. Maar wat was het een heerlijke herfstdag vandaag. En dat aangevuld met een paar mooie waarnemingen, maakte het een geslaagde dag.
Een uitgebreider verslag en een triplist volgen later. Nu alvast wat foto's:

Minimaal drie middelste jagers vandaag. 

Vooral de laatste bleef lang rond het schip hangen.

Een enkele geelpootmeeuw tussen meeuwen achter het schip


Ook veel jan-van-genten vandaag...

Wie goed telt ziet er op deze foto zelfs tien tegelijk.
(klik voor vergroting)

Drieteenmeeuw houdt ondertussen alles in de gaten!

Binnenkort meer.  

dinsdag 8 oktober 2013

Voorbereiden 2014, best leuk!

Het lijkt misschien een beetje stil op het weblog van Delta Safari. Maar achter de schermen zijn we druk bezig met het voorbereiden van het nieuwe jaar. En dat is niet alleen maar vervelend en saai. Want in de afgelopen weken staken we onder andere nog een keer de Golf van Biskaje over. En binnenkort staat nog een bezoekje aan Noord-Engeland gepland om daar een aantal locaties te bezoeken. Best leuk, dat voorbereiden.


Groep grote pijlstormvogels in de Golf van Biskaje

De september-trip over de Golf van Biskaje was vooral bedoeld om de waarnemingsmogelijkheden te vergelijken met die in het begin van de zomer. In juli deden we de oversteek ook al twee keer (zie verslag). Het zal duidelijk zijn dat de kans op goed weer in juli vele malen beter is. We kregen deze septembertrip dan ook gelijk te maken met stevige golven en grijze luchten. We kunnen daardoor wel uit eigen ervaring vertellen dat het schip de Pont Aven, een prettig schip is om mee te varen. Want ook bij golven van 3 meter, ligt ze mooi stabiel in de golven. 
Door het grijze weer en de golfslag was het aanbod van dolfijnen en walvissen niet veel beter dan in juli. Maar dat dat per week kan verschillen blijkt uit de verslagen van de Britse organisatie ORCA. De trip die wij mee maakte kan je hier vinden. Het verslag van een week later staat hier (klikken). Die laatste trip was door de gladde zee, misschien wel een van de beste trips van ORCA ooit. In potentie is september dus zeker een betere maand dan juli om zeezoogdieren te spotten in de Golf van Biskaje.

Weer veel gestreepte dolfijnen (foto: Glenn Overington)

En dan de vogels! Het is logisch dat je in september meer kans hebt op mooie zeevogel waarnemingen. En hoewel de aantallen nog niet eens heel hoog waren, waren de soorten wel prachtig! We wisten, gezamenlijk, zes soorten pijlstormvogels te spotten. Eva kreeg alleen de kleine pijl voor de kijker, Marko alleen de Kuhls'. En samen werden de noordse, de grauwe, de vale en grote pijlstormvogel gespot. Op de heenweg naar Santander zagen we, op aanwijzing van de Britse natuurfotograaf David Tipling, al een eenzame grote pijlstromvogel langs het raam van het restaurant vliegen. Maar op dag twee kwam de klapper op pijlstormvogelgebied; iets ten Zuiden van Bretagne vloog een groep 'pijlen' op van het wateroppervlak. Het bleek een groep van wel dertig grote pijlen, aangevuld met een paar grauwe pijlstormvogels. Verder werden onder andere stormvogeltjes, grote en kleine jagers en veel jan-van-genten rond de boot gezien.
Een ander vogelmoment wat niet mag missen in dit verslag is een grote jager die een koekje van eigen deeg kreeg. Bij het naderen van Santander werd door de gidsen van ORCA al uitgekeken naar een slechtvalk die al een paar keer was gespot op een rots in de baai van Santander. Bij het passeren van de rots vloog een grote jager nietsvermoedend voorlangs. En toen ontvouwde zich een mooi schouwspel. De slechtvalk dook op en zette de achtervolging in op de grote jager. Dat was even wennen voor deze jager....


Slechtvalk jaagt jager op! (foto: Glenn Overington)

De conclusie was na de trip snel getrokken. Behalve het weer, wijst alles er verder op dat september voor Delta Safari de beste tijd is om in 2014 een trip naar de Golf van Biskaje te organiseren. We hebben ook al een datum; Zaterdag 20 september tot en met vrijdag 26 september 2014. Aan de invulling van de reis wordt nu gewerkt. Details en prijs volgen later.

Ook voor de trips naar de papegaaiduikers op de Farne-eilanden zijn al data bekend. De weekendtrips vertrekken op vrijdag 30 mei en zaterdag 7 juni (Pinksteren). En in 2014 gaan we ook een vijfdaagse trip naar de Farnes organiseren (van 11 tot en met 15 juni). Hiervoor worden de laatste details in november besproken in Noord Engeland. Daarna volgen ook hiervan de invulling en de prijzen op onze website.

Tijdens het bezoek aan Engeland van een paar weken terug bezochten we onder andere ook nog het RSPB natuurreservaat van Arne. Net als bij onze edelherten, is ook bij de Sika-herten de bronsttijd aangebroken. Bij toeval stuitten we op de plek waar de uitheemse herten zich in de avondschemer verzamelden voor de bronst. Daarom als toegift nog een paar foto's van deze, oorspronkelijk Japanse, herten;