maandag 17 september 2012

24 uurstocht; triplist en filmpje

Voor de liefhebbers hierbij alvast de triplist en een filmpje van onze 24 uurs pelagic van afgelopen weekend. Meer foto's en filmpjes volgen de komende dagen. Net als het uitgebreidere sfeerverslag.


Grote jager achtervolgt grauwe pijlstormvogel

Hieronder de triplist. We hebben de dag in vier tijdsblokken geteld. Het aantal kleine mantelmeeuwen is niet geteld en steeds op 25+ gezet. Dit is de meest aanwezige vogel op de Bruine Bank en Zuidelijker. Ook de jan-ven-genten en noordse stormvogels zijn niet ieder blok per stuk geteld. Wel was opvallend dat we de jan-van-genten tot aan de Zeeuwse kust zijn blijven tegenkomen, terwijl de noordse stormvogels de laatste 5 uur niet meer werden gezien. In het eerste tijdsblok op zondagochtend is het aantal jagers onderteld. De eerste twee uur hadden we constant 1 of 2 grote jagers in beeld, waarschijnlijk veel verschillende vogels.

3         - Grauwe Pijlstormvogel
1         - Noordse Pijlstormvogel
2         - Stormvogeltje
1         - Vaal Stormvogeltje
1         - Stormvogeltje spec.
25+    - Noordse Stormvogel
50+    - Jan-van-gent
0         - Kleinste Jager (bleek op de foto's toch een adulte kleine)
4         - Kleine Jager
0         - Middelste Jager (bleek toch een grote, zie verslag hierboven)
14       - Grote Jager
1         - Jager spec.
7         - Drieteenmeeuw
100+  - Kleine Mantelmeeuw
5         - Grote Mantelmeeuw
2         - Zilvermeeuw
1         - Geelpootmeeuw
1         - Kokmeeuw
6         - Visdief
2         - Noordse Stern
2         - Noordse/Visdief
2         - Grote Stern
3         - Zeekoet
4         - Alk

Alle stormvogeltjes werden in het tweede blok geteld; tussen 09:00 en 11:45 uur. Dit is het Zuidelijke deel van de Bruine Bank en Zuidelijker.

Door de hoge golfslag weinig zeezoogdieren. Alleen bij de kust van Zeeland op de heenweg 5 zeehonden en terug 1 zeehond.

Ook een keer mee? Dit was de enige Bruine Bank-tocht voor 2012. Maar na deze succesvolle trip, komt hij volgend jaar zeker weer op het programma. Wel organiseren we dit jaar nog twee dagtochten om zeevogels te spotten. Op vrijdag 12 oktober vanuit Stellendam en op zondag 28 oktober vanuit Neeltje Jans. Meer info op: onze website (www.deltasafari.nl). Op beide tochten zijn nu nog voldoende plaatsen beschikbaar.

Update Triplist: Aan boord was er al discussie over; een kleine of een kleinste jager. Met een paar man gebogen over een klein schermpje, werd de conclusie getrokken dat het om een kleinste ging. Thuis gekomen blijkt het toch een adulte kleine jager te zijn: Kijk hier op waarneming.nl voor de foto. Is ook mooi!
De waarneming van de stromvogeltjes is op basis van de foto's van Dick Hoek inmiddels goedgekeurd door waarneming.nl. Kijk hier voor de foto's op waarneming.nl, waarop de lichte streep op de ondervleugel duidelijk te zien is.
Verder zijn via de foto's nog gewijzigd; de middelste jager bleek een grote jager. En 4 zeekoeten die op afstand wegvlogen, bleken op de foto toch echt alken te zijn (stompe snavel!).