woensdag 1 augustus 2012

Zomer Zwerftocht

31 juli hebben we met de Sirius een dag gevaren door de Voordelta. Er werden volop zeehonden gezien, terwijl de bruinvissen het vandaag weer lieten afweten. Het was een grijze dag, maar gelukkig bleef het grotendeels droog.


Speuren naar vogels

De Zomer Zwerftocht is een dagtocht langs de zandplaten in de Voordelta. We vertrokken eerst richting de Bollen van de Ooster, de zandplaat voor de kust van Ouddorp. Onderweg stak de eerste zeehond zijn kop al boven water. 
Voorbij "de Bollen" sloeg het schip af richting kust, om door het betonde vaargeultje langs het rustgebied te varen. Na eerst nog even stevig over de grond geschuurd te hebben, vonden we uiteindelijk het geultje. Op de punt van de zandplaat zagen we al snel de eerste zeehonden opdoemen. Een gewone zeehond hield het nog vol op een langzaam onder water verdwijnend zandplaatje. De rest had de hoge plaat erachter al opgezocht:

De platen verdwijnen langzaam onder water

De Bollen van de Ooster is een bekende rustplaats van de grijze zeehonden in de Voordelta. Er worden soms groepen van wel een paar honderd dieren gezien. Vandaag zien we twee groepen dicht op elkaar gepakt liggen, in totaal een kleine honderd dieren. Verspreid er om heen liggen nog wat gewone zeehonden. Hier en daar zwemt ook een zeehond in de buurt van de boot.
Op de terugweg door het geultje zien een paar mensen bij de boeg een 'rare meeuw' in het water dobberen. Als hij opvliegt blijkt het een jonge jan-van-gent te zijn! Hoogste tijd om eens wat meeuwen achter de boot te lokken. We hebben een emmer 'meeuwen-voer' geprepareerd; we hebben broodstukjes gedroogd en daarna wat sardine-smurrie er door heen geroerd. Viscroutons!
Als het eerste handje overboord gaat, cirkelt de eerste kleine mantelmeeuw direct naar beneden. Binnen een paar tellen volgen een paar soortgenoten. Al snel vliegt een flinke wolk kleine mantelmeeuwen achter de boot. Het idee was om de deelnemers te wijzen op alle soorten meeuwen die hier in het gebeid leven. Terwijl bij de Kwade Hoek vaak ook de zilvermeeuwen en stormmeeuwen zich in de wolk meeuwen mengen, laten ze hier verstek gaan. Alleen een grote mantelmeeuw, een paar visdiefjes en een aalscholver komen even polshoogte nemen achter de boot. 
Het plan is om na "de Bollen" een lus over zee te maken, richting Lichteiland Goeree. Maar al snel korten we de route wat in, omdat er toch een aantal mensen flink last krijgt van de deining op zee. We zetten koers naar de Hinderplaten, omdat daar in de luwte de golfslag wat rustiger is. Het is inmiddels hoog water, wat goed te zien is op de Kwade Hoek. Alle vogels hebben de kust opgezocht omdat de platen nu onder water liggen. Netjes gegroepeerd zien we een paar honderd aalscholvers, zeker duizend scholeksters en zo'n 15 lepelaars langs de waterrand staan.
We varen vervolgens voor de Haringvlietdam langs richting het strand van Oostvoorne. In de verte zien we dat een groepje van 15 gewone zeehonden het allereerste streepje zandplaat opzoekt dat droog valt. Iemand merkt op dat "ze eigenlijk helemaal niet van zwemmen houden. Als ze de kans krijgen gaan ze liggen". 
Op de terugweg naar de haven zien we een paar keer iets vreemds uit het water steken. Zou het eindelijk de gewenste bruinvis zijn? Helaas, het is een zeehond die alleen zijn neus de lucht in steekt en pas daarna de rest van zijn kop laat zien. 
Toch blijven we hopen om deze zomer nog een keer bruinvissen te spotten. De schipper van de Sirius is ze deze week nog tegen gekomen in de vaargeul bij Stellendam. Dus ze zitten in de omgeving! Misschien vanavond meer geluk, bij de volgende Sunset Safari.


Op deze tocht is Chris Vemer van het programma Chris Natuurlijk (Radio Rijnmond) mee geweest. Je kan haar verslag van de tocht horen op zaterdagochtend 4 augustus tussen 08:00 en 09:00 uur op Radio Rijnmond. Na afloop van de uitzending zal ik een linkje plaatsen om het terug te luisteren.


De route van 31 juli (marinetraffic.com)