woensdag 1 februari 2012

Voorbereiding zeevogeltochten

We zijn de afgelopen weken bezig geweest met het verder invullen van ons jaarprogramma voor 2012. We hebben inmiddels met twee schepen in het Delta gebied afspraken gemaakt voor zeevogeltochten in het najaar. De data gaan we bekend maken op de vogeldag van Dutch Birding op 11 februari. En daarna natuurlijk op onze website.


We kunnen wel alvast verklappen dat we dit jaar twee dagtochten op de planning hebben staan en een onze eerste 24 uurstocht. Eén vogeltocht zal met ons vertrouwde schip de Sirius vertrekken uit Stellendam, de andere twee tochten varen we met de Neeltje Jans vanuit Neeltje Jans. Hiervandaan zullen we een wat zuidelijker gelegen gebied opzoeken.