vrijdag 17 februari 2012

Duizend zeehonden in de Delta!

Vandaag is door Delta Milieu het rapport online gezet met de telresultaten van watervogels en zeezoogdieren in de zoute Delta in het seizoen 2010-2011. Uit het rapport blijkt dat het aantal zeehonden in de Delta opnieuw flink gestegen is. Gemiddeld over het jaar zitten er een kleine zeshonderd zeehonden in de Delta. In april 2011 werden zelfs meer dan duizend zeehonden geteld!


In het rapport worden naast alle telresultaten van vogels, ook de aantallen zeehonden per maand en per gebied weergegeven. Gewone zeehonden zijn mooi verspreid over de hele Delta. Ze worden gezien in de Voordelta, Grevelingen, Oosterschelde en Westerschelde. Het hoogste aantal is gemeten in april 2011; in totaal 530 stuks. De grijze zeehonden concentreren zich vooral op de zandplaat de Bollen van de Ooster in de Voordelta, in april 2011 werden in totaal 677 grijze zeehonden geteld.  In de peikmaand april waren dus maar liefst 1200 zeehonden aanwezig in het Delta gebied.
De toename van zeehonden in de Delta is grotendeels te danken aan immigratie vanuit andere gebieden. In de periode van deze telling zijn rond de dertig gewone zeehonden pups geteld en slecht een tiental jonge grijze zeehonden.


Het rapport is te downloaden vanaf de webpagina van Delta Milieu (klik hier).