zondag 16 oktober 2011

Eerste zeevogeltocht Delta Safari

Vandaag werd vanuit Stellendam de eerste zeevogeltocht gehouden, georganiseerd door Delta Safari. Het was prachtig weer met een aantal prachtige waarnemingen. Al deden de stormvogels hun naam eer aan. Met het kleine zuchtje wind van vandaag lieten zij zich niet zien. Hoogtepunten waren een (vermoedelijke) Ross' meeuw, spectaculaire jager-acties, een groep van 15 grote zilverreigers en in totaal 25 bruinvissen.
De ochtend begon met prachtig ochtendlicht om acht uur vanuit de Buitenhaven van Stellendam. In het eerste uur werden opvallend veel roofvogels gezien boven het water van de Voordelta (4 buizerds, 4 sperwers, 2 slechtvalken, een havik en een smelleken). Ook een groep van 14 tot 16 grote zilverreigers liet zich zien boven de Hinderplaat.


In de volgende uren volgden vele meeuwensoorten, alken, zeekoeten, jan-van-genten en kleine en grote jagers. Maar de grootste commotie ontstond toen er vanaf het achterdek  "Ross' meeuw!!" werd geroepen. Vanaf het achterdek hadden ze hem goed kunnen zien, voorop zagen ze hem op grote afstand voorlangs kruisen. Wel?, niet?, een aantal mensen op het achterdek waren overtuigd. Niemand had echter direct een foto beschikbaar om de anderen te overtuigen. Nu maar hopen dat iemand thuis nog een redelijke foto vind tussen het materiaal van vandaag.


Door de redelijk rustige zee werden vandaag ook veel bruinvissen gezien; 25 in totaal! Een aantal in groepjes van drie, vier dieren. Sommige bruinvissen lieten zich redelijk dicht bij de boot zien. Onderweg werden ook nog 7 zwemmende zeehonden gespot; 3 gewone, 2 grijze en 2 onbekende. Op de Hinderplaat werden in de ochtend ook al ongeveer 30 rustende zeehonden geteld.


Van de deelnemers ontving ik alvast een paar links met foto's:
Foto-serie van Bart Vastenhouw
Weblog van Paul van de Werken
Foto's van bruinvis door Ruurd Boonstra op waarneming.nl
Foto-serie van Mike Melis (Natuurklik.nl)
Foto-serie van Jeanette en Peter Vermaas
Meer foto's van Delta Safari
Hieronder onze eerste foto's en helemaal onderaan de triplist.


19 zeekoeten vandaag


Een 'gewone' mantel.... maar gestroomlijnd!!

Jagers in beeld...


Jager acrobatiek!

Ook de zeehonden lieten zich soms zien

Drieteenmeeuw hing mooi boven de boot (daar zijn dus nog 100 foto's van gemaakt!)

Dichter bij de kust komen de "opportunistische" meeuwen weer tevoorschijn, waaronder ook een aalscholver (achtergrond) die een makkelijk stukje brood wil meepikken.

Chum-fight!

Trip-list:

Zwarte zee-eend        12
Parelduiker                 2
Roodkeelduiker          4
duiker spec.                1
Bergeend                     2
Eider                             5
Middelste zaagbek     8
Fuut                            23
Jan-van-Gent             13
Aalscholver                87    (onderweg, ontelbaar meer op de platen). 
Grote zilverreiger       15
Kolgans                     100+
Wilde eend                 25
Buizerd                        4
Havik                           1
Sperwer                       5
Smelleken                   1
Slechtvalk                   2
Meerkoet                     1
Scholekster               56
Kievit                         10+
Drieteenstrandloper    3
Bonte strandloper       3
strandloper spec.        6
Tureluur                      61
Wulp                            3
Grote jager                  5
Kleine jager                 6
Middelste jager           1
jager spec.                  4       
Kokmeeuw                 50+
Zwartkopmeeuw         1
Dwergmeeuw              6
juv. Dwergmeeuw      1 (melding vermoedelijke Ross' meeuw, niet af kunnen maken)
Drieteenmeeuw         40+
Mantelmeeuw           300+  (grote/kleine, niet apart geteld)
Zilvermeeuw            100+
Stormmeeuw              1
Grote stern                  3
Noordse stern             2
Visdiefje                       2
Zeekoet                      19
Alk                                4
Zeekoet/alk                  2
Kleine  alk                    1?   (door maar 1 persoon gemeld)
Papagaaiduiker           1
Veldleeuwerik              8
Graspieper                   4
Oeverpieper                 1
Spreeuw                    250+
Grote bonte specht      1

Gewone zeehond        3
Grijze zeehond            2
zeehond spec.             2
Zeehond op plaat        30
Bruinvis                       25

witje spec.                    1
Dagpauwoog                1
Gamma uil                    1
Hornaar                        1