maandag 19 maart 2012

Bruinvissen door de hakmolen? Deel 2!

Mijn artikel over de versneden bruinvissen heeft veel reacties opgeleverd. Opmerkingen van "totale onzin" tot "je zou best wel eens gelijk kunnen hebben". Die laatste opmerking kwam overigens van een anonieme medewerker van een baggerbedrijf. 
Het aanspoelen van bruinvissen ging ondertussen ook gewoon door; zaterdag zijn er weer zes van het strand gehaald door de Reddingsbrigade van Ouddorp, waarvan drie stuks weer net zo versneden waren als de eerder aangespoelde dieren. Dat brengt het totaal voor maart voorlopig op 17 aangespoelde dieren op een paar kilometer strand.


Als eerste moet ik mijn verhaal over het baggervaartuig in het Slijkgat wat nuanceren. Het betreffende vaartuig maakt niet gebruik van een snijkop, maar is van het type sleephopperzuiger. Ze maken gebruik van een soort grote stofzuiger die over de bodem sleept. Zie onderstaande foto van de website van het betreffende schip;


(bron: www.zeezand.nl)

Het overgrote deel van de baggerschepen die voor de kust actief is, is overigens van dit type sleephopperzuiger. De snijkoppen worden vooral in binnenwater gebruikt, heb ik van een ingewijde begrepen. Dat spoor loopt dus gedeeltelijk dood.
Ik begrijp dat de onderzoekers nu vooral twee oorzaken onder de loep nemen; staandwant-visserij en scheepsschroeven. Toch denk ik dat je de rol van de baggeraars ook moet meenemen in het onderzoek. Bruinvissen zitten in deze tijd van het jaar vlak onder de kust omdat ze op zoek zijn naar voedsel zoals garnalen en zandspiering. Spul dat wordt losgewoeld als er een grote stofzuiger over de bodem trekt. Ik zou het niet vreemd vinden als bruinvissen op het voedsel rond de baggerschepen afkomen en daarbij mogelijk geraakt worden door schroeven of andere onderdelen van het schip.
We hebben sowieso te maken met een combinatie van natuurlijke factoren (voedselaanbod, smalle vaargeul, verzanding) en menselijke en mechanische oorzaken. Waarbij alle scheepvaart een rol kan spelen, zelfs ons eigen excursie-schip....
Het gaat er ook niet om, om alle menselijke activiteit uit te bannen in deze kustzone. Dat zou moeilijk gaan zo vlak bij de Rotterdamse haven! Waar het wel om gaat is om de oorzaak, of de combinatie van oorzaken te vinden, zodat we met misschien simpele maatregelen de schade aan de populatie bruinvissen kunnen beperken.
Het is daarbij van belang dat juist ook mensen uit de baggerwereld en de visserij zelf meedenken over dit probleem. Zij zitten het dichts bij het vuur, of beter gezegd, het water. Ik ben dan ook blij met de reacties die ik heb gekregen vanuit de sector zelf. Al begint het soms met gemopper, uiteindelijk is er vaak een goed gesprek te voeren en kunnen we de wereld onder water beter leren begrijpen.
Dat er nog veel onbekend is over de zeezoogdieren in het deltagebied blijkt trouwens wel uit de reactie van het Rotterdamse Havenbedrijf in een artikel in de lokale editie van het AD. Woordvoerder Schellekens verwerpt mijn theorie over de mogelijke rol van de baggerschepen omdat er wordt gebaggerd op de bodem; "....... en daar komen bruinvissen helemaal niet". Huh, dus in vijf meter diep water, waar het meeste voedsel op en in de bodem te vinden is, zouden bruinvissen aan het oppervlakte blijven dobberen?
Misschien hoog tijd om de mensen van het Havenbedrijf eens mee te nemen met onze volgende Bruinvissen Safari! 

Wordt vervolgd.....