maandag 25 maart 2013

Delta Safari steunt Ommeloop

Het Zuid-Hollands Landschap is een actie gestart voor de aankoop van een stukje nieuwe 'oude' natuur; de Ommeloop. Omdat Delta Safari de natuurontwikkeling in het Rijnmondgebied een warm hart toedraagt, steunen wij deze inzamelingsactie van harte!
De Ommeloop is een bijzonder en eeuwenoud natuurgebied vlakbij Brielle en Oostvoorne. Door de vroegere invloeden van het zoute zeewater zijn er maar liefst 75 plantensoorten gevonden, waaronder zoutliefhebbers als kweldergras, de knolvossenstaart en de zilte schijnspurrie. Een prachtig gebied dat ook als een magneet werkt op zeldzame vogelsoorten als de roerdomp en de watersnip.

Het Zuid-Hollands Landschap heeft al een klein deel van de Ommeloop in haar bezit. Maar nu is het resterende (en grotere deel) van het gebied in de verkoop. Het Zuid-Hollands Landschap heeft tot 1 juli de tijd gekregen om € 100.000 bij elkaar te schrapen. Daarom is een campagne gestart om dit geld binnen drie maanden in te zamelen.

Delta Safari steunt deze actie omdat we het belangrijk vinden dat natuur meer ruimte krijgt in het Rijnmondgebied. Natuurlijk doen we dat door op ons blog aandacht te schenken aan deze inzamelingsactie. Maar we willen ook een concrete bijdrage leveren. 
Om te beginnen gaat van alle aanmeldingen die we deze week nog krijgen voor onze Bruinvissen Safari op 1 april (tweede paasdag) 10 procent van de deelnamekosten naar de Ommeloop. Er is nog plek voor zo'n 50 deelnemers, 40 op de ochtendtocht en 10 op de middagtocht. 

Meer informatie over de Bruinvissen Safari: kijk op onze website
Meer informatie over de Ommeloop: kijk op de website van het Zuid-Hollands Landschap
En klik hier voor de folder van de Ommeloop inzamelingsactie. Op de website van het Zuid-Hollands Landschap kunt ook direct een bijdrage doneren.